Νέα καταληκτική ώρα πληρωμών

Τώρα μπορείτε να καταχωρείτε την εντολή πληρωμής* σας και να εκτελείται την ίδια μέρα, μέχρι τις 22:00 το βράδυ. Οι εντολές που καταχωρούνται μετά τις 22:00, θα εκτελούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

* Ισχύει για συγκεκριμένες πληρωμές λογαριασμών σε Οργανισμούς.
Εάν επιλέξετε την winbank business web banking για την πραγματοποίηση της πληρωμής σας, η σχετική πληροφορία για την καταληκτική ώρα πληρωμής εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σε κάθε βήμα της πληρωμής.
Μέσω της εφαρμογής winbank business mobile, η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη για κάθε πληρωμή, στο βήμα επιβεβαίωσης.

Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant