Υπηρεσία Piraeus4All

Μέσω της υπηρεσίας Piraeus4All έχετε τη δυνατότητα να εκτελείτε εύκολα, γρήγορα και με ομοιόμορφο τρόπο, όλα τα είδη πληρωμών που αφορούν την επιχείρησή σας, όπως:

 1. εμβάσματα σε Ευρώ και ξένα νομίσματα, σε τρίτες τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 2. μεταφορές χρημάτων ανάμεσα σε λογαριασμούς ίδιου νομίσματος της επιχείρησής σας ή τρίτων εντός της Τράπεζας Πειραιώς
 3. πληρωμές λογαριασμών με χρήση κωδικού (ταυτότητα οφειλής) για την κάλυψη των υποχρεώσεών σας προς Οργανισμούς και προς το Ελληνικό Δημόσιο
 4. αρχεία μισθοδοσιών υπαλλήλων της εταιρείας σας που τηρούν μισθοδοτικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς

Η υπηρεσία σας δίνει τις παρακάτω δυνατότητες για τη δημιουργία αρχείων μαζικών πληρωμών και μισθοδοσιών :

Μέσω των ειδικών μενού της υπηρεσίας Piraeus4All στη winbank

Έχετε στη διάθεσή σας δύο ξεχωριστά μενού για την διαχείριση των μαζικών πληρωμών σας:

 • Μενού διαχείρισης Μισθοδοσιών
 • Μενού διαχείρισης Μαζικών Πληρωμών

Τα εύχρηστα μενού της υπηρεσίας Piraeus4All σας δίνουν τις παρακάτω δυνατότητες:

 1. Δημιουργία Λίστας Πληρωμών/Μισθοδοσιών με τις συνήθεις πληρωμές σας για γρήγορη και εύκολη εκτέλεση επαναλαμβανόμενων συναλλαγών
 2. Υποβολή Μαζικών Πληρωμών/Μισθοδοσιών  προς εκτέλεση, είτε με χρήση λιστών που έχετε αποθηκεύσει στη winbank, είτε με νέα οnline καταχώρηση στοιχείων πληρωμών
 3. Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Μαζικών Πληρωμών/Μισθοδοσιών είτε σε επίπεδο αρχείου (συνολικά) είτε σε επίπεδο μεμονωμένης συναλλαγής, μέσω της επιλογής «Εκτέλεση & Παρακολούθηση Μαζικών Πληρωμών/Μισθοδοσιών», για αρχεία που δημιουργείτε ή /και αποστέλλετε μέσω της winbank για εκτέλεση

Μέσω τoυ κεντρικού πληροφοριακού σας συστήματος (ERP) βάσει προδιαγραφών της Τράπεζας Πειραιώς  

Εφόσον διαθέτετε ERP όπου τηρούνται  τα στοιχεία των πληρωμών/μισθοδοσιών σας και επιθυμείτε την αξιοποίησή του για την επίτευξη πλήρους αυτοματοποίησης  στη διαδικασία πληρωμών σας, η Τράπεζα Πειραιώς σας παρέχει τις προδιαγραφές για να μπορείτε να παράγετε αυτόματα, αρχεία μαζικών πληρωμών & μισθοδοσιών.

Για την παραγωγή αρχείου μαζικών πληρωμών & μισθοδοσιών Piraeus4All, απαιτείται η ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σας σύστημα, βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών:

Οδηγός Υλοποίησης ISO 20022:

Παραδείγματα

Scheme files:

Προδιαγραφές & συνοδευτικό υλικό

Για τη δική σας εξασφάλιση η Τράπεζα Πειραιώς απαιτεί τα αρχεία να είναι κρυπτογραφημένα. Η μέθοδος κρυπτογράφησης που απαιτείται είναι PGP (Pretty Good Privacy).

Οδηγός κρυπτογράφησης

Δημόσιο κλειδί για δοκιμαστικό περιβάλλον

Δημόσιο κλειδί για περιβάλλον παραγωγής

Μετά την παραγωγή των αρχείων μαζικών πληρωμών & μισθοδοσιών  από το ERP σας, έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

 1. Διαβίβαση του αρχείου στην Τράπεζα μέσω της winbank και του αντίστοιχου μενού Υποβολής Μαζικών Πληρωμών/Μισθοδοσιών
 2. Διαβίβαση του αρχείου στην Τράπεζα μέσω sftp server

Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant