Υπηρεσία Μαζικών Πληρωμών ePPS/ePPS SEPA

​E-PPS 
Μέσω της υπηρεσίας μαζικών πληρωμών e-PPS της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τις μαζικές πληρωμές σας προς τρίτους εντός Τράπεζας Πειραιώς και σε άλλες τράπεζες, σε ευρώ και ξένα νομίσματα ανεξαρτήτως ποσού και χώρας προορισμού.

Για την παραγωγή αρχείου μαζικών πληρωμών e-PPS, απαιτείται η ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής στο πληροφοριακό σας σύστημα, βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών που σας παρέχει η Τράπεζα:

  • Οδηγός Υλοποίησης ISO 20022: εγχειρίδιο με καθοδήγηση και οδηγίες για την υλοποίηση XML μηνυμάτων τύπου Pain.001.001.03 και Pain.002.001.03
  • Παραδείγματα
  • Δείγματα Αρχείων
  • Scheme files: αρχεία σχήματος για τα Pain.001.001.03 και Pain.002.001.03

Προδιαγραφές & συνοδευτικό υλικό

Για τη δική σας εξασφάλιση η Τράπεζα Πειραιώς απαιτεί τα αρχεία των μαζικών πληρωμών να είναι κρυπτογραφημένα. Η μέθοδος κρυπτογράφησης που απαιτείται είναι PGP (Pretty Good Privacy).

E-PPS SEPA 
Μέσω της υπηρεσίας μαζικών πληρωμών e-PPS SEPA της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τις μαζικές πληρωμές σας προς τρίτους σε ευρώ εντός Τράπεζας Πειραιώς ή σε άλλες τράπεζες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA).

Για την παραγωγή αρχείου μαζικών πληρωμών e-PPS SEPA, η Τράπεζα σας παρέχει δωρεάν προς χρήση σχετική εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται από την πλευρά σας ανάπτυξη.

Μισθοδοσία 

Πληροφορίες για αρχείο μισθοδοσίας

Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant