ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλλει παράπονο σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας, στα ακόλουθα σημεία:
  α. στο Κατάστημα/Μονάδα Συναλλαγής του προφορικώς ή εγγράφως, με επιστολή μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με fax ή με ιδιόχειρη παράδοση.
  β. Στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας (Cοntact Center) μέσω καταγεγραμμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας στο +30 210 3288000
  Στην περίπτωση που ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από την απάντηση του Καταστήματος/Μονάδας Συναλλαγής, μπορεί να απευθυνθεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Παραπόνων Πελατών, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  α. μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας απευθυνόμενης προς: Τράπεζα Πειραιώς, Διασφάλιση Ποιότητας Λειτουργίας Ομίλου, Εξυπηρέτηση Παραπόνων Πελατών, ταχυδρομική διεύθυνση Φειδιππίδου 26, 11527 Αθήνα
  β. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr) με την καταχώρηση του παραπόνου στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας γ. μέσω fax στο 210 9294317
 2. Η Τράπεζα συμμετέχει στο θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας δεν καταστεί δυνατόν να διευθετηθεί μεταξύ τους, ο Πελάτης δύναται να απευθυνθεί για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς στον παραπάνω φορέα (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr, τηλ.: 10 4 40, 210 3376700, fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr), ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς. Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Πελάτης δύναται να υποβάλει το αίτημά του για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr
Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant