Πίνακας Χαρτοφυλακίου

Μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε τον πίνακα με τα προϊόντα που διαθέτετε στο χαρτοφυλάκιό σας μέσω της υπηρεσίας winbank web banking από το μενού Αγορές & Αιτήσεις αλλά και της εφαρμογής winbank mobile από το μενού Διαχείριση υπηρεσιών, εύκολα και γρήγορα . Ο Πίνακας Χαρτοφυλακίου χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant