Είσοδος στη winbank με σάρωση QR Code

Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία winbank web banking εύκολα και με ασφάλεια, μόνο με το Username και με σάρωση QR Code* μέσω του winbank mobile app, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε το Password. Από την αρχική σελίδα εισόδου της winbank, επιλέγετε «Είσοδος QR code» και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η είσοδος στην υπηρεσία winbank web banking με Username και Password παραμένει και άρα θα μπορείτε στο εξής να επιλέγετε μεταξύ των δύο τρόπων εισόδου.

*Για τον νέο τρόπο εισόδου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στο κινητό σας την τελευταία έκδοση της εφαρμογής winbank mobile.


Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant