Μηχανισμός Πρόσθετου Ελέγχου Συναλλαγών μέσω winbank web banking

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένας νέος μηχανισμός Πρόσθετου Ελέγχου Συναλλαγών* σε επιλεγμένες εγχρήματες συναλλαγές μέσω winbank web banking, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ζητηθεί πρόσθετη ταυτοποίηση για την ολοκλήρωση εγχρήματης συναλλαγής στο winbank web banking, θα απαιτείται η καταχώρηση 2 από τα 4 ψηφία του PIN της προσωπικής χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς.

*Ο νέος τρόπος επιβεβαίωσης συναλλαγών είναι επιπρόσθετος από αυτά που απαιτούνται για την ισχυρή ταυτοποίηση των συναλλαγών στη winbank σύμφωνα με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και ενισχύει με τη ορθή χρήση του την ασφάλεια των συναλλαγών.

Μην ξεχνάτε! Η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα σας ζητήσει, σε καμία περίπτωση, αποστέλλοντας e-mail ή τηλεφωνικώς να αποκαλύψετε προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα όπως στοιχεία καρτών, κωδικούς πιστοποίησης, προσωπικούς μυστικούς κωδικούς (PIN) κοκ..

Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant