Πώς μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου μέσω winbank web banking;

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή δανείου μέσω winbank web banking. Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται εδώ