Νέο καταναλωτικό δάνειο e-loan by winbank

​Το e-loan by winbank αποτελεί ένα πρωτοποριακό καινοτόμο καταναλωτικό δάνειο που προσφέρεται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Πλέον καταχωρείτε ηλεκτρονικά την αίτησή σας από όπου και αν βρίσκεστε, υπογράφετε ψηφιακά τη σύμβαση και τα χρήματα είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό σας.  ​ ​

  • Ποσό χρηματοδότησης: από € 500,00 έως € 15.000,00​
  • Ονομαστικό Επιτόκιο: κυμαινόμενο σήμερα 10,95%​
  • Διάρκεια χρηματοδότησης: από 6 μήνες έως 84 μήνες​
  • Έξοδα εξέτασης αιτήματος: € 200,00​
  • 20,000 yellows με την εκταμίευση του δανείου​ (Η επιβράβευση αφορά τα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow)

Λαμβάνετε πλήρη ενημέρωση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, μέσω sms στο κινητό σας και μέσω ειδοποιήσεων στη winbank. Τα έντυπα του δανείου στέλνονται στο e-mail σας.

Τα αιτήματα αξιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.
(ΣΕΠΠΕ): 13,05% για 10.000€, συνολική διάρκεια 72 μήνες, δαπάνες 200€ , τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο, που αποτελείται από το άθροισμα του Βασικού Επιτοκίου Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ), σήμερα 11,10%+ (- 0,15%) περιθώριο, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του μπορεί να διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών σε ποσοστό +0,5. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,6%.