Ενότητα «Στόχοι Δαπανών»

Στην ενότητα «Στόχοι Δαπανών» βλέπετε με μια ματιά, όλες τις δαπάνες που έχετε πραγματοποιήσει μέσα στον τρέχοντα μήνα, ανά κατηγορία. Με αυτό τον τρόπο, γνωρίζετε κάθε στιγμή, σε ποιο ύψος βρίσκονται οι δαπάνες σας. Για να δείτε τις μηνιαίες δαπάνες, για προηγούμενο μήνα, επιλέξτε «Ιστορικό Δαπανών»