Ενεργοποίηση «Στόχοι Δαπανών»

Οι Στόχοι Δαπανών σας βοηθούν να έχετε καλύτερο έλεγχο των δαπανών σας. Ουσιαστικά, μπορείτε να ορίζετε για κάθε κατηγορία δαπανών, το ποσό που δεν θέλετε να υπερβείτε μέσα στο μήνα.

Πατώντας την επιλογή «Στόχοι Δαπανών» προτείνονται ποσά τα οποία βασίζονται στις δαπάνες που πραγματοποιήσατε το προηγούμενο έτος, μέσω καταθετικών λογαριασμών και καρτών της Τράπεζας Πειραιώς.

Μπορείτε να ορίσετε τους δικούς σας Στόχους Δαπανών επιλέγοντας τη κατηγορία δαπανών που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια πατώντας το μολυβάκι επεξεργασίας, ορίζετε το επιθυμητό ποσό για κάθε υποκατηγορία.