Ελέγξτε εύκολα τις συναλλαγές με τη χρεωστική σας κάρτα


Στη winbank web banking μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ελέγξετε τις συναλλαγές της χρεωστικής σας κάρτας, με τα παρακάτω βήματα: 

  • Από το αρχικό menu επιλέγετε την ενότητα ‘ΚΑΡΤΕΣ’ / ‘Οι Χρεωστικές Κάρτες μου’
  • Αν έχετε περισσότερες από μία, επιλέγετε την κάρτα της οποίας τις κινήσεις θέλετε να ελέγξετε
  • Επιλέγετε από τον Τύπο Συναλλαγής:  Ολοκληρωμένες ή Εγκρίσεις, τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε και πατάτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Επιπλέον, τις συναλλαγές από τη αναζήτηση σας μπορείτε να τις αποθηκεύσετε για το αρχείο σας ή να τυπώσετε τις συναλλαγές.