Διαχείριση συναινέσεων στη winbank


Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR, μπορείτε πλέον μέσω winbank να διαχειρίζεστε τη συναίνεσή σας για ενημέρωση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και προτιμήσεις σας, εύκολα και γρήγορα!

Από το αρχικό menu, επιλέγετε τη «Διαχείριση συναινέσεων» και στη συνέχεια από τη σελίδα διαχείρισης ενημέρωσης, δηλώνετε την προτίμησή σας.