Καθορισμός έμπιστων δικαιούχων

​Μέσω της υπηρεσίας winbank web banking μπορείτε να ορίσετε, εφόσον το επιθυμείτε, δικαιούχους με τους οποίους συναλλάσσεστε συχνά και τακτικά ως έμπιστους. Για τους δικαιούχους που έχετε ορίσει ως έμπιστους, δεν θα απαιτείται extraPIN κατά τη διενέργεια της συναλλαγής.
Τις παρακάτω συναλλαγές μπορείτε να επιλέξετε να τις εξαιρέσετε από τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης, χαρακτηρίζοντάς τις ως συναλλαγές «έμπιστου δικαιούχου».

  • Μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου
  • Έμβασμα
  • Πληρωμή λογαριασμών προς οργανισμούς
  • Πληρωμή πιστωτικής κάρτας
  • Φόρτιση Business Prepaid κάρτας

Η διαχείριση των συναλλαγών που έχουν χαρακτηριστεί ως «έμπιστου δικαιούχου» (δημιουργία / διαγραφή) γίνεται από τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο προφίλ, από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες (admin users). Όταν ένας δικαιούχος οριστεί ως έμπιστος δικαιούχος, είναι διαθέσιμος σε όλους τους εταιρικούς χρήστες. Ένας χρήστης για να λάβει τον ειδικό ρόλο διαχείρισης των συναλλαγών «έμπιστων δικαιούχων», θα πρέπει να προσκομίσει σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς τα κατάλληλα νομιμοποιητικά έγγραφα με την απαραίτητη διατύπωση.

Πώς μπορώ να βοηθήσω;
Virtual Assistant